Ας μελετήσουμε τώρα ένα εμβαδόν ...

Γ1. Έστω μια συνάρτηση f(x)=\alpha x^{2}+\beta x+\gamma\alpha<0 και \varrho_{1},\;\; \varrho_{2} οι ρίζες της f(x)=0. Αν x_{0} είναι το σημείο που η f παρουσιάζει μέγιστο, να δείξετε ότι το εμβαδόν που ορίζεται από την f και τον άξονα x΄x ισούται με τα \frac{2}{3} του εμβαδού του παραλληλογράμμου που ορίζεται από τον άξονα x΄x των ευθειών x=\varrho_{{1}}x=\varrho_{{2}} και την εφαπτόμενη ευθεία της f στο σημείο x_{{0}}.

Δείτε εδώ τη λύση

Posted in Blog – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *