Ας μελετήσουμε αν θα μπορούσε να υπάρξει ζωή σε έναν πλανήτη!

Β1. Στην επιφάνεια ενός πλανήτη στον ισημερινό του, με γνωστή την διάμετρο του πλανήτη (D≈12800km), πραγματοποιούνται μετρήσεις της χρονικής διάρκειας 30 ταλαντώσεων ενός εκκρεμούς, για πέντε διαφορετικά μήκη του [l (m)] (βλ. πίνακα). 

30T (s) (s) (s2) l (m)
33,0 1,1 1,2 0,3
40,2 1,3 1,8 0,45
46,5 1,6 2,4 0,6
51,9 1,7 3,0 0,75
57,0 1,9 3,6 0,9

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται επίσης στο παρακάτω διάγραμμα, στο οποίο έχει προσαρμοστεί η βέλτιστη ευθεία (R2≈1).

sx.1

Αγνοώντας την επίδραση της ιδιοπεριστροφής του πλανήτη στους υπολογισμούς σας,

1) να εκτιμηθεί η επιτάχυνση της βαρύτητας στο σημείο μέτρησης,

2) να γίνει μια εκτίμηση της μάζας του πλανήτη.

3) Βρείτε εάν ο πλανήτης θα μπορούσε να έχει οξυγόνο στην ατμόσφαιρά του, εάν στα όρια της ατμόσφαιρας (έστω σε ύψος περίπου 600km από την επιφάνεια), η ταχύτητα (ενεργός) των μορίων του οξυγόνου λόγω έντονης θέρμανσης από πλησίον άστρο, είναι  περίπου 1,1km/s

(Δίνεται, η παγκόσμια σταθερά της βαρύτητας: G= 6,6742·10-11 Nm2Kg-2)

Δείτε εδώ τη λύση

Posted in Blog – ΦΥΣΙΚΗ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *