Από τις 24 Ιουνίου ξεκινά η υποβολή των μηχανογραφικών!

Από τις 24 Ιουνίου 2014 έως και τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014 θα μπορούν οι υποψήφιοι ένταξης στην Ανώτατη Εκπαίδευση να υποβάλουν τα μηχανογραφικά τους δελτία, βάσει της σχετικής εγκυκλίου που δημοσιεύτηκε από το υπουργείο Παιδείας.

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *