Από κόσκινο θα περάσουν τα έγγραφα για τις μετεγγραφές των φοιτητών!

Eνδελεχή έλεγχο  των δικαιολογητικών σχετικά με τις μετεγγραφές των μαθητών,  ιδιαίτερα στις περιπτώσεις διαζευγμένων γονέων,  τόσο από την Ελλάδα προς το εξωτερικό όσο και από το εξωτερικό προς την Ελλάδα, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις διαζευγμένων γονέων, ακολουθώντας τις σχετικές διατάξεις και τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, ζητά το υπουργείο Παιδείας.
Σχετικό έγγραφο  το υπουργείο απέστειλε στις Περιφαρειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στα Συντονιστικά Γραφεία Εξωτερικού.

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *