Απουσίες μαθητών: Πόσες δικαιούσαι!

Για τα Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 35 “Χαρακτηρισμός φοίτησης και συνέπειες στην προαγωγή και απόλυση μαθητών “ του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ Α΄65)

Άρθρο 35

Χαρακτηρισμός φοίτησης και συνέπειες στην προαγωγή και απόλυση μαθητών
... συνέχεια εδώ.
Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *