Αντίδραση του Πανεπιστημίου Πατρών στην αύξηση του αριθμού των εισακτέων!

"Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών, στην σημερινή της έκτακτη συνεδρίαση 24/7.4.2014, μετά την ανακοίνωση της αλόγιστης αύξησης του αριθμού των εισακτέων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, δηλώνει ευθέως ότι δεν αποδέχεται τη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση, η οποία καθιστά αδύνατη την εκπαίδευση των φοιτητών μας με την αξιοπρέπεια, επάρκεια και αρτιότητα που τους οφείλουμε.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών βρίσκεται ήδη σε ασφυξία λειτουργώντας πλέον οριακά βασιζόμενο στις υπεράνθρωπες προσπάθειες του εναπομείναντος προσωπικού.
Καλεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Κυβέρνηση να διορθώσει την σχετική Υπουργική Απόφαση, λαμβάνοντας επιτέλους, υπ΄ όψιν τις προτάσεις του Πανεπιστημίου και της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.)".

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *