ΑΝΟΔΟΣ: Nέο βιβλίο Ιστορίας Κατεύθυνσης για τη Γ΄ Λυκείου (της Νικολέτας Παρλίτση)

 Από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ¨βιβλιοσειρές - ΑΝΟΔΟΣ¨Παρέχεται δωρεάν στους μαθητές μας.

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1)

Το βιβλίο αυτό της Ιστορίας (400 σελίδες - μεγάλο μέγεθος) δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους μαθητές της Θεωρητικής Κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου στις εξετάσεις τους. Το βιβλίο περιέχει μεθοδολογία ανάλυσης των ιστορικών πηγών, σχεδιαγραμματική ανάπτυξη της ύλης, ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας και επαναληπτικές, ορισμούς εννοιών, χρονολογικούς πίνακες, πηγές για εξάσκηση, σχολιασμένες πηγές του σχολικού βιβλίου καθώς και πηγές πανελληνίων εξετάσεων παλαιοτέρων ετών. 

Νικολέτα Παρλίτση (Φιλόλογος)

Posted in ¨ΑΝΟΔΟΣ¨: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ and tagged .

2 Comments

  1. I read a lot of interesting articles here. Probably you spend a lot of time writing, i know how
    to save you a lot of time, there is an online tool that creates readable, SEO friendly articles
    in minutes, just search in google - laranitas free content source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *