Ανατροπές στις φετεινές Πανελλαδικές Εξετάσεις!

Ανατροπές στο σύστημα εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, που αφορούν μεταξύ άλλων στην αποσύνδεση των επιδόσεων των μαθητών στο σχολείο αλλά και στην αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των μορίων, προανήγγειλε το Υπουργείο Παιδείας. Ειδικότερα, ως φαίνεται, για την εισαγωγή στα τμήματα ανώτατης εκπαίδευσης σχεδιάζεται να υπολογίζονται αποκλειστικά οι επιδόσεις των υποψηφίων στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Ως εκ τούτου, καταργούνται τα «πριμ» του προφορικού βαθμού που ίσχυαν έως πέρυσι και τα οποία μπορεί να έδιναν έως και +600 μόρια στους υποψηφίους.

Μία άλλη αλλαγή που συμπεριλαμβάνεται στον σχεδιασμό του αρμόδιου υπουργείου αφορά στο 5ο μάθημα που μπορεί να επιλέξουν οι υποψήφιοι προκειμένου να μπορούν να δηλώσουν σχολές από το δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Η απόφαση ορίζει ότι το εν λόγω μάθημα θα επηρεάζει -είτε θετικά είτε αρνητικά- μόνο τις σχολές του αντίστοιχου πεδίου.

Τέλος, από τη στιγμή που τα εξεταζόμενα μαθήματα από έξι έχουν γίνει τέσσερα, το μάθημα βαρύτητας με συντελεστή 1,3 ισχυροποιείται ακόμη περισσότερο, καθώς θα συντελεί κατά 33% (από 24%) στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας. Έτσι, όπως αναφέρει και το «Έθνος», μία κακή επίδοση στο πρώτο μάθημα βαρύτητας θα έχει πολύ πιο αρνητικό αντίκτυπο στην τελική συγκομιδή μορίων συγκριτικά με την περσινή χρονιά.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν λάβει μέρος στην εξέταση μαθήματος Ομάδας Προσανατολισμού ή Γενικής Παιδείας που επέλεξε να εξετασθεί πανελλαδικώς, τότε θεωρείται ότι εξετάσθηκε κανονικά και πήρε μηδέν.

Έτσι λοιπόν, από το ερχόμενο έτος (δηλαδή από τους μαθητές που φοιτούν τώρα στην Γ’ λυκείου), οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα γίνονται με τη διαδικασία που προβλέπει η απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2647/Β9-12-2015:

Οι μαθητές της Γ’ τάξης ημερησίου (και Δ’ τάξης εσπερινού) λυκείου οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές, υποβάλλουν στο λύκειο φοίτησής του σχετική αίτηση – δήλωση ηλεκτρονικά, σε προθεσμία που ανακοινώνεται από το ΥΠΠΕΘ εντός του Φεβρουαρίου. Με την αίτηση – δήλωση ο ενδιαφερόμενο δηλώνει:

Α) Την Ομάδα Προσανατολισμού στα τρία κοινά μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά.

Β) Το τέταρτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε ένα Επιστημονικό Πεδίο.

Γ) Το πέμπτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε δύο Επιστημονικά Πεδία.

Δ) Τα Ειδικά Μαθήματα στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί.

Την αίτηση – δήλωση υποβάλλουν και απόφοιτοι προηγούμενων ετών, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις οποιοδήποτε άλλο έτος από αυτό που απέκτησαν το απολυτήριο. ΟΙ μαθητές δηλώνουν υποχρεωτικά την Ομάδα Προσανατολισμού που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν, ενώ οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού.

Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις των τμημάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Στο δελτίο ο υποψήφιος μπορεί να δηλώνει προτίμηση για όσες σχολές ή τμήματα επιθυμεί, από αυτά που περιλαμβάνονται σε ένα ή δύο, κατ’ ανώτατο όριο. Επιστημονικά Πεδία, με οποιαδήποτε σειρά. Η συμπλήρωση της σειράς προτίμησης γίνεται με συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση για τις σχολές ή τα τμήματα που επιθυμεί ο υποψήφιο, ανεξάρτητα σε ποιο από τα δύο Επιστημονικά Πεδία που επέλεξε, είναι ενταγμένα. Σχολή ή τμήμα που περιλαμβάνεται και στα δύο Επιστημονικά Πεδία τα οποία επέλεξε ο υποψήφιος δηλώνεται μόνο μία φορά. Για τις σχολές ή τα τμήματα που είναι κοινά στα δύο Επιστημονικά Πεδία τα οποία επέλεξε ο υποψήφιος λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή του στις συγκεκριμένες σχολές ή τμήματα το μεγαλύτερο από τα δύο σύνολα μορίων από αυτά που αντιστοιχούν σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο που επέλεξε ο υποψήφιος, ανεξάρτητα από το Επιστημονικό Πεδίο στο οποίο δήλωσε την προτίημση του. Αντίθετα, για σχολές ή τμήματα που είναι κοινά σε περισσότερα του ενός Επιστημονικά πεδία, από τα οποία ο υποψήφιος επέλεξε μόνο το ένα, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια που αντιστοιχούν στο Επιστημονικό Πεδίο που επέλεξε.

Ποιοι δικαιούνται να υποβάλουν Μηχανογραφικό

 Οι υποψήφιοι που έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με το νέο σύστημα εισαγωγής (Ν.4186/2013) μπορούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για δύο κατ’ ανώτατο όριο επιστημονικά πεδία. Οι ως άνω υποψήφιοι διεκδικούν:

Α) Αριθμό θέσεων εισακτέων, όπως αυτές ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις εφόσον υποβάλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο το ίδιο έτος που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές.

Β) 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικών εξεταζόμενα μαθήματα. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός ενός έτους αυτού που έπεται της τελευταίας εξέτασης.

Συντελεστές Βαρύτητας Ειδικών Μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών

Για τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση Ειδικών Μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, συντελεστές κατά περίπτωση είναι:

  1. Δύο για τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση στα Ειδικά Μαθήματα: Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο, Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων.
  2. Δύο για τα τμήματα: Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιουνίου Πανεπιστημίου, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
  3. Ένα για το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Παν. Ιωαννίνων για το οποία απαιτείται εξέταση στο Ειδικό Μάθημα Ελεύθερο Σχέδιο για όλες τις λοιπές σχολές και τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας. 

Πηγή: ΕΘΝΟΣ

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *