Ανάστατοι οι καθηγητές στον Πειραιά από το καψώνι των επιτηρήσεων!

Άνω - κάτω έχουν γίνει οι καθηγητές στα Λύκεια του Πειραιά, αφού για πρώτη φορά καλούνται να δηλώσουν και να συμμετέχουν ως επιτηρητές στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτό σημαίνει πρόσθετη επιβάρυνση, κόπο και ψυχική κούραση με πολλαπλές παρενέργειες για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων. Κι αυτό γιατί στη συντριπτική τους πλειονότητα οι καθηγητές των Λυκείων είναι και βαθμολογητές στις πανελλήνιες εξετάσεις, γι΄ αυτό άλλωστε τα προηγούμενα χρόνια μέχρι τώρα ήταν απαλλαγμένοι από τις επιτηρήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων.

Κωμικοτραγικές διαστάσεις παίρνει η απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά να υποχρεωθούν όλοι οι καθηγητές να δηλώσουν προτίμηση σε τρία έως 10 σχολεία - εξεταστικά  κέντρα ως επιτηρητές. Φανταστείτε πόσα προβλήματα για τους ίδιους τους καθηγητές και για τα σχολεία θα προκαλέσει ένα τέτοιο μέτρο, όταν καθηγητές από τα Κύθηρα ή από άλλα νησιά, π.χ. Αίγινα θα πρέπει να είναι επιτηρητές στις εξετάσεις και αργότερα ή την επόμενη μέρα να βρίσκονται στο σχολείο τους για τις ενδοσχολικές εξετάσεις! Τέτοιος παραλογισμός!

Στο έγγραφο της ΔΙΔΕ Πειραιά αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Με ευθύνη του Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας όλοι ανεξαιρέτως οι εκπαιδευτικοί πλην του Διευθυντή  και των Υποδιευθυντών  θα πρέπει από την Τετάρτη 30-04-2014 μέχρι και την Τετάρτη 7-5-2014 στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΘΗΝΑ» από το σχολείο ή στη προσωπική υπηρεσία ενημέρωσης (personalinfo) να δηλώσουν από ένα (03) έως και (10) Εξεταστικά Κέντρα της προτίμησής τους.

Θα καταβληθεί προσπάθεια έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να τοποθετηθούν σε μία από τις προτιμήσεις τους. Σε περιπτώσεις όμως που δημιουργείται πρόβλημα στη διεξαγωγή των εξετάσεων, οι εκπαιδευτικοί  θα τοποθετούνται σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες της Διεύθυνσης.

Οι εκπαιδευτικοί  που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν δηλώσει τις προτιμήσεις τους, θα ορισθούν όπου κρίνει απαραίτητο η Διεύθυνση».

ΘΕΜΑ: « Επιτηρητές Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014 (Δημόσια Σχολεία)»

Ενόψει της διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014, καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Πειραιά να δηλώσουν τα Εξεταστικά Κέντρα στα οποία επιθυμούν να ορισθούν ως Επιτηρητές.

Με ευθύνη του Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας όλοι ανεξαιρέτως οι εκπαιδευτικοί πλην του Διευθυντή  και των Υποδιευθυντών  θα πρέπει από την Τετάρτη 30-04-2014 μέχρι και την Τετάρτη 7-5-2014 στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΘΗΝΑ» από το σχολείο ή στη προσωπική υπηρεσία ενημέρωσης (personalinfo) να δηλώσουν από ένα (03) έως και (10) Εξεταστικά Κέντρα της προτίμησής τους ακολουθώντας τις οδηγίες που θα αναρτηθούν σε ηλεκτρονική μορφή στη προσωπική υπηρεσία ενημέρωσης (personalinfo) και στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΘΗΝΑ».

Όσοι εκπαιδευτικοί διδάσκουν σε περισσότερα από ένα σχολεία, μπορούν να κάνουν τη δήλωση από οποιοδήποτε σχολείο.

Επισημαίνονται τα εξής: 

1. Η συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι υποχρεωτική (Ν.1566/1985 άρθρο 55).

2. Οι εκπαιδευτικοί των Γενικών Λυκείων  δεν μπορούν να συμπεριλάβουν στις προτιμήσεις τους το Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο εξετάζονται οι μαθητές του σχολείου τους.

Οι εκπαιδευτικοί των Γυμνασίων δεν μπορούν να συμπεριλάβουν στις προτιμήσεις τους τα Εξεταστικά Κέντρα στα οποία εξετάζονται οι μαθητές των Γενικών Λυκείων που προέρχονται από τα αντίστοιχα Γυμνάσια.

Οι εκπαιδευτικοί των Γενικών Λυκείων ή των Γυμνασίων που είναι σύζυγοι εξεταζομένου ή έχουν συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο, δεν μπορούν να συμπεριλάβουν στις προτιμήσεις τους το συγκεκριμένο Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο εξετάζεται ο εν λόγω υποψήφιος, αλλά οποιοδήποτε άλλο.  

3. Θα καταβληθεί προσπάθεια έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να τοποθετηθούν σε μία από τις προτιμήσεις τους. Σε περιπτώσεις όμως που δημιουργείται πρόβλημα στη διεξαγωγή των εξετάσεων, οι εκπαιδευτικοί  θα τοποθετούνται σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες της Διεύθυνσης.

Οι εκπαιδευτικοί που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν δηλώσει τις προτιμήσεις τους, θα ορισθούν όπου κρίνει απαραίτητο η Διεύθυνση.

4. Όσοι εκπαιδευτικοί τοποθετηθούν στις Λυκειακές Επιτροπές των Εξεταστικών Κέντρων της Διεύθυνσης  θα εξαιρεθούν από το σύστημα αυτόματα μετά την ανακοίνωση των Επιτροπών. Αρχικά όμως ακόμη και οι παραπάνω εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους για επιτήρηση.

5. Οι εκπαιδευτικοί που θα ορισθούν ως μέλη των Λυκειακών Επιτροπών ή ως Επιτηρητές δεν απαλλάσσονται  από την βαθμολόγηση, εφόσον ορισθούν για το σκοπό αυτό από τον Πρόεδρο του Βαθμολογικού Κέντρου μετά το τέλος των εργασιών της Λυκειακής Επιτροπής (εγκύκλιος εξετάσεων Φ.252/54840/Β6/8-4-2014 σελ.5).

6. Στις περιπτώσεις που κάποιος από τους εκπαιδευτικούς  έχει σοβαρό λόγο υγείας για να απαλλαγεί από τη διαδικασία των εξετάσεων, θα πρέπει να προσκομίσει στον Πρόεδρο του Εξεταστικού Κέντρου  που θα ορισθεί, υπεύθυνη δήλωση και τα ανάλογα ιατρικά πιστοποιητικά από Δημόσιο Νοσοκομείο.

Aπαλλαγές κατά την διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων, θα δίνονται ΜΟΝΟ από τον Πρόεδρο του Ε.Κ.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε  ΠΕΙΡΑΙΑ

Δρ. Ευδοξία Χ. Μανδαλή

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *