Ανάμιξη διαλυμάτων της ίδιας ουσίας

Α1. Είναι γνωστό ότι για την ανάμιξη διαλυμάτων της ίδιας ουσίας ισχύει η σχέση: c1V1+c2V2=c3V3. Αν είναι γνωστό ότι c< c2, να δείξετε ότι ισχύει: c< c< c2.

Δείτε εδώ τη λύση

Posted in Blog – ΧΗΜΕΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *