Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: Λύση που μειώνει αισθητά τους μαθητές που παραπέμπονται ή απορρίπτονται!

Πολύ καλύτερα τα πήγαν από πέρσι οι μαθητές της Α Λυκείου, γεγονός που δείχνει ότι η Τράπεζα Θεμάτων βοήθησε, σε αντίθεση με όσα διαδίδονταν από εκπαιδευτικούς παράγοντες, ότι οι διαγωνιζόμενοι απέτυχαν στην πλειονότητα σε βασικά μαθήματα.
Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το υπουργείο παιδείας οι μαθητές που έγραψαν κάτω από τη βάση είναι λιγότεροι από πέρσι.
Ωστόσο ο αριθμός των μαθητών που παραπέμπεται σε μαθήματα για το Σεπτέμβριο είναι αυξημένος σε σχέση με πέρσι γεγονός που οφείλεται όχι στην Τράπεζα Θεμάτων, αλλά στο νέο αυστηρό σύστημα αξιολόγησης.
 Το υπουργείο παιδείας ανακοίνωσε κι επισήμως πως :
α) Η εισαγωγή της Τράπεζας Θεμάτων στην Α’ Λυκείου, όχι μόνο δεν οδήγησε τους μαθητές σε αποτυχία ή επιπλέον δυσκολία ανταπόκρισης στην εξέταση των αντίστοιχων μαθημάτων, αλλά αντιθέτως τους υποβοήθησε ώστε να επιτύχουν καλύτερες βαθμολογικές επιδόσεις. Τα σχετικά στοιχεία θα διαβιβαστούν και στη Βουλή των Ελλήνων.
β) Η νομοθετική απαίτηση της επίτευξης βαθμού τουλάχιστον 10 σε κάθε κλάδο των μαθημάτων της «Ελληνικής Γλώσσας» (3 κλάδοι: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία) και των «Μαθηματικών» (2 κλάδοι: Άλγεβρα και Γεωμετρία) για την προαγωγή των μαθητών, συνάγεται ότι αποτελεί ένα αρκετά απαιτητικό μέτρο που μπορεί να οδηγήσει σε αδικίες. 
Ο υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος έχει ήδη ετοιμάσει σχετική τροπολογία, η οποία θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή και θα καταλαμβάνει και τους φετινούς εξετασθέντες μαθητές της Α’ Λυκείου, σύμφωνα με την οποία, στα δύο ανωτέρω μαθήματα για την προαγωγή του μαθητή δεν θα απαιτείται η επίτευξη του 10 σε κάθε ξεχωριστό κλάδο, αλλά η επίτευξη του 10 ως μέσου όρου των επί μέρους κλάδων.

Το μέτρο αυτό πρόκειται να μειώσει αισθητά των αριθμό των επανεξεταζόμενων ή απορριπτόμενων μαθητών της Α’ Λυκείου και να αποκαταστήσει πιθανές στρεβλώσεις που δημιουργούσε το υπάρχον νομοθετικό καθεστώς.

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *