Ένα πρόβλημα διαστάσεων...

Γ6. Θεωρούμε πίνακες Hadamard H_n διάστασης n>4. 

Να εξεταστεί αν υπάρχουν πίνακες Hadamard  όπου η διάσταση τους  n να ικανοποιεί την σχέση:     (n-4)^{\frac{n-4}{2}}=n^{\frac{n}{2}-4}\cdot b      για  n=4t, \;\; t>1, \;\; t \in \mathbb{Z}.

Δείτε εδώ τη λύση

 

Posted in Blog – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *