Ένα νοσταλγικό βίντεο της Παλιάς Κυψέλης!

Αναδρομή στην Κυψέλη του χθες ...

Tη δημοσίευση έκανε ο Στέλιος Σαμοθράκας και τον ευχαριστούμε.

Posted in IΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *