Ένας κύβος ολισθαίνει σε ... λείο τραπέζι

Γ3. Ένας κύβος πλευράς α ολισθαίνει σε ένα λείο τραπέζι με σταθερή ταχύτητα υ0. Φτάνοντας στο άλλο άκρο του τραπεζιού συναντά ένα επίμηκες μικρό εμπόδιο, που τον αναγκάζει να ανατραπεί περιστρεφόμενος ως προς άξονα που ταυτίζεται με την ακμή του.

Ένας κύβος

Να υπολογίσετε:

α. την γωνιακή ταχύτητα ω0 που θα αποκτήσει ο κύβος αμέσως μετά την κρούση του με το εμπόδιο.

β. την ελάχιστη ταχύτητα υ0 που πρέπει να έχει ο κύβος ώστε να ανατραπεί μετά από τη κρούση στο εμπόδιο.

Δίνεται η ροπή αδράνειας του κύβου ως προς μια πλευρά του  και η επιτάχυνση της βαρύτητας g.

Δείτε εδώ τη λύση

Posted in Blog – ΦΥΣΙΚΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *