Άσκηση στη διαλυτότητα και την αραίωση διαλύματος

A5. Μέσα σε ένα δοχείο που περιέχει  760 g H2O  διαλύουμε 40 g  χλωριούχου νατρίου (NaCI), οπότε προκύπτει το κορεσμένο διάλυμα Δ1 σε θερμοκρασία 20oC . Αν ο όγκος του διαλύματος Δ1 είναι 640 mL, να υπολογίσετε:

α. Την πυκνότητα του διαλύματος στους 20oC.

β. Την %w/w περιεκτικότητα σε NaCI του διαλύματος.

γ. Τη διαλυτότητα του NaCI ανά 190 g H2O στους 20oC .

δ. Πόσα mL H2O πρέπει να προσθέσουμε στο Δ1, ώστε το διάλυμα που θα προκύψει να είναι 1%w/w στους 20oC;

    Δίνεται: ρΗ2Ο=1g/mL.

Δείτε εδώ τη λύση

Posted in Blog – ΧΗΜΕΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *