Εύρεση εξίσωσης εφαπτομένης συνάρτησης

Η λύση

Posted in Blog – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ and tagged .

One Comment

  1. Pingback: Άσκηση στην παράγωγο συνάρτησης | ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΔΟΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *