Άσκηση πάνω στις περιεκτικότητες των διαλυμάτων και τη στοιχειομετρία

Η λύση:

Posted in Blog – ΧΗΜΕΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *