Άσκηση Γεωμετρίας στην Ισότητα Τριγώνων

Α3. Στην προέκταση της πλευράς ΑΒ τετραγώνου ΑΒΓΔ θεωρούμε σημείο Ε, ώστε ΒΕ=ΑΒ. Με βάση τη ΒΕ σχεδιάζουμε στο ίδιο ημιεπίπεδο με το τετράγωνο, το ισόπλευρο τρίγωνο ΒΕΖ. Τα τμήματα ΑΖ, ΒΔ τέμνονται στο σημείο Σ. Δείξτε ότι:

α)  Τα τρίγωνα ΣΑΒ, ΣΓΖ είναι ίσα.

β)   ΣΓ \parallel  ΒΖ

Δείτε εδώ τη λύση

Posted in Blog - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *