Άποψη της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων για τα θέματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

ΚΕΙΜΕΝΟ
Το κείμενο, αποσπάσματα 3.[20] και 4[21] από τον «Κρητικό» του Διονυσίου Σολωμού, περιλαμβάνεται στην εξεταστέα ύλη. Τα θέματα είναι απαιτητικά και χρειάζονται ευρύτερη ανάπτυξη.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α1 ερώτηση: Οι μαθητές μπορούν να επισημάνουν ως επιρροές από το δημοτικό τραγούδι:
-τον ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο στίχο
-το μοτίβο των τριών (στ. 14-16, 16-19)
-την εμφάνιση της φεγγαροντυμένης
- τις τολμηρές προσωποποιήσεις της φύσης και την εμψυχωτική της λειτουργία: στ. 5.
 

Β1. Η απάντηση βρίσκεται στους στίχους: 1) 3[20]στ. 10-15,
2) 4[21] 1-2
3) 4 [21]7
4) 4 [21]8

Β2.α) Η απάντηση βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο, σελ. 287. Β) Σχόλιο 30 του σχολικού βιβλίου, σελ. 21.

Γ1. α) Ο σχολιασμός γενικότερα πρέπει να αναφέρεται στις μνήμες του «Κρητικού» από το παρελθόν του και να υποστηρίζεται από τα σχετικά σχόλια του βιβλίου.
β) Παρόμοια, ο σχολιασμός πρέπει γενικότερα να αναφέρεται στο παρόν του «Κρητικού», καθώς και στη σύνθεση του παρόντος και του παρελθόντος.

Δ1. Το αδίδακτο κείμενο [Κ.Γ. Καρυωτάκης «Της θάλασσας νεράιδα»] ανήκει στους εφηβικούς και ακόμα αδιαμόρφωτους στίχους του Καρυωτάκη (1913-1916). Ενδεικτικά: Ομοιότητες:

1. Η θάλασσα ως χώρος δράσης

2. Ο τρόπος παρουσίασης της γυναικείας μορφής Διαφορές:

3.Ο «Κρητικός» μαγνητίζεται από τη μορφή της Φεγγαροντυμένης, ενώ ο ήρωας στο ποίημα του Καρυωτάκη εξαφανίζεται στο κύμα.

Η Φεγγαροντυμένη αντιμετωπίζει τον ήρωα με καλοσύνη, ενώ η γυναικεία μορφή στο ποίημα του Καρυωτάκη αισθάνεται φόβο και χάνεται στη θάλασσα.

Ο ψυχισμός του «Κρητικού» μεταστρέφεται, σε αντίθεση με τον καρυωτακικό ήρωα.

Επιπρόσθετα, επισημαίνουμε ότι η γυναικεία μορφή στο ποίημα του Καρυωτάκη δεν είναι οπτασία, όπως η αντίστοιχη της Φεγγαροντυμένης στον «Κρητικό».

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ and tagged .

One Comment

  1. Pingback: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015: Οn-line οι λύσεις των θεμάτων στην ¨ΑΝΟΔΟ¨ | ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΔΟΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *