΄Εως 13 Μαΐου τα δελτία των εξεταζομένων στις Πανελλήνιες

Από την ερχόμενη εβδομάδα έως και τις 13 Μαΐου θα πρέπει να προμηθευτούν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων το «δελτίο εξεταζομένου» και ταυτόχρονα να ενημερωθούν για τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα δώσουν εξετάσεις. Σύμφωνα με εγκύκλιο που στάλθηκε στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να παραλάβουν το δελτίου, καθώς είναι απαραίτητο έγγραφο για τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές.

Το ίδιο ισχύει και για τους αποφοίτους προηγούμενων ετών, οι οποίοι έχουν δηλώσει συμμετοχή στις φετινές εξετάσεις. Στο δελτίο εξεταζομένου υπάρχει η ένδειξη του εξεταστικού κέντρου για τα 6 ή 7 πανελλαδικά μαθήματα και αφορά τόσο όσους διαγωνιστούν γραπτώς όσο και αυτούς που θα διαγωνισθούν προφορικώς. Στην ένδειξη «Ειδικά Μαθήματα» θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα ειδικά μάθημα στα οποία οι υποψήφιοι δήλωσα στην αίτηση – δήλωση ότι επιθυμούν να εξεταστούν. Αφού εκτυπωθεί το δελτίου εξεταζομένου και διπλωθεί στα δύο (η εμπρός όψη τα στοιχεία και η πίσω όψη τις οδηγίες) , αν υπάρχει η δυνατότητα, καλό είναι να πλαστικοποιηθεί και να χορηγηθεί στους υποψηφίους.

Αποδεικτικά

Τα δελτία εξεταζομένου θα χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά της ταυτότητας των κατόχων τους, που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, καθώς και στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων το τρέχον σχολικό έτος και πρέπει να διανεμηθούν στους δικαιούχους στις αρχές Μαΐου ή το αργότερο μέχρι τη λήξη μαθημάτων του τρέχοντος διδακτικού έτους, δηλαδή μέχρι τις 13 Μαΐου 2015.

Στις ίδιες ημερομηνίες πρέπει να παραλάβουν το δελτίου τους και οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων. Η ένδειξη «Μαθήματα Ειδικότητας» εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά του δελτίου, ενώ η ένδειξη «Ειδικά Μαθήματα», στα οποία οι υποψήφιοι δήλωσαν ότι επιθυμούν να εξεταστούν, εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά του δελτίου. Επίσης στη δεξιά πλευρά θα εμφανίζεται αυτόματα το σχολείο στο οποίοι οι υποψήφιοι κατέθεσαν την αίτηση – δήλωσή τους. Στο δελτίου εξεταζομένου θα συμπληρωθούν χειρόγραφα οι ενδείξεις για τα εξεταστικά κέντρα.

Για του υποψηφίους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται προφορικών ή γραπτώς κατά περίπτωση, στη θέση εξεταστικό κέντρο θα αναγράφεται χειρόγραφα το βαθμολογικό ή το ειδικό εξεταστικό κέντρο στο οποίο εξετάζονται. Το δελτίο εξεταζομένου πρέπει να διανεμηθεί στους δικαιούχους μόλις οριστούν τα εξεταστικά κέντρα ΕΠΑΛ ή το αργότερο μέχρι τη λήξη μαθημάτων του τρέχοντος διδακτικού έτος. Ο χρόνος για την έναρξη των Πανελλαδικών ήδη μετρά αντίστροφα και οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι επαρκών προετοιμασμένοι για τα «τεχνικά» θέματα των εξετάσεων. Για παράδειγμα, κανείς δεν μπορεί να μπει στο εξεταστικό κέντρο εάν δεν έχει μαζί το δελτίο του. Επίσης ο μαθητής πρέπει να είναι στην ώρα του στο λύκειο που θα δώσει εξετάσεις, διότι, εάν καθυστερήσει, οι επιτηρητές δεν θα του επιτρέψουν την είσοδο στην αίθουσα.

Εξαιρετικά σημαντικό είναι να γνωρίζουν οι υποψήφιο ότι τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται αυστηρά ακόμα και εάν είναι κλειστά. Σύμφωνα με τον νόμο, οι υπεύθυνοι των εξεταστικών κέντρων έχουν το δικαίωμα να μηδενίσουν το γραπτό του υποψηφίου που φέρει κινητό, πράγμα που σημαίνει ότι «χάνει» οριστικά το δικαίωμα να λάβει μέρος στους διαγωνισμούς για την εισαγωγή του στα ΑΕΙ.

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *