΄Ενωση Ελλήνων Χημικών: Εκτιμήσεις για τα θέματα στο μάθημα "Χημεία - Βιοχημεία".

Σήμερα Τετάρτη 4-6/2014 διενεργήθηκαν οι Πανελλήνιες Εξετάσεις στο μάθημα «Χημεία – Βιοχημεία» Τεχνολογικής κατεύθυνσης.

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών(ΕΕΧ), ως θεσμοθετημένος σύμβουλος του κράτους σε θέματα Χημείας και Χημικής Εκπαίδευσης, παρακολούθησε με προσοχή τη διαδικασία , μελέτησε και απάντησε στα θέματα και κατέληξε στις ακόλουθες παρατηρήσεις:

• Σε ότι αφορά στα θέματα της Χημείας (Α-Β), καλύπτουν μεγάλο εύρος της ύλης, είναι συνδυαστικά και απαιτούν καλή γνώση της εξεταζόμενης Χημείας, συνδυαστική δυνατότητα και αυξημένη κριτική ικανότητα, χωρίς να απαιτούν καθόλου αποστήθιση. Θεωρούμε ατυχή το συμβολισμό μίας οργανικής ουσίας με το Σύμβολο Η, το οποίο είναι το σύμβολο του στοιχείου Υδρογόνο, αλλά εκτιμούμε ότι δε θα προκαλέσει προβλήματα στους εξεταζόμενους.

• Σε ότι αφορά στα θέματα της Βιοχημείας (Γ-Δ), εκτιμούμε ότι ειδικά το θέμα Δ απαιτεί ενδελεχή και λεπτομερή γνώση της θεωρίας και αυξημένη συνδυαστική και κριτική ικανότητα. Η διατύπωση των ερωτημάτων στα θέματα Δ3 και Δ4, ενδεχομένως θα δυσκολέψει και ίσως θα οδηγήσει τους μαθητές σε παρερμηνεία, καθώς δεν είναι συνήθης και δεν απαντάται στο σχολικό βιβλίο.

Συνολικά, τα θέματα του μαθήματος «Χημεία – Βιοχημεία» κρίνονται απαιτητικά, για καλά προετοιμασμένους μαθητές και με μεγάλη διακριτική ικανότητα. 

Στο σημείο αυτό, η ΕΕΧ οφείλει για άλλη μια φορά να επισημάνει την καταστρατήγηση της αρχής των ίσων ευκαιριών μεταξύ των μαθητών με το υπάρχον εξεταστικό σύστημα, διότι τις ίδιες θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διεκδικούν μαθητές από διαφορετικές κατευθύνσεις, οι οποίοι εξετάζονται σε διαφορετικά θέματα διαφορετικής δυσκολίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της ανισότητας αποτελεί η σημερινή εξέταση κατά την οποία οι μαθητές που εξετάστηκαν στο μάθημα «Χημεία – Βιοχημεία» αντιμετώπισαν πολύ πιο απαιτητικά θέματα από αυτούς με τους οποίους συναγωνίζονται και εξετάστηκαν σε άλλα μαθήματα.

Posted in ¨ΑΝΟΔΟΣ¨: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *