¨ΑΝΟΔΟΣ¨ 2015: Ο σχολιασμός των θεμάτων των Αρχαίων Ελληνικών

Ο πλατωνικός διάλογος "Πρωταγόρας" έπειτα από 13 χρόνια απασχολεί ξανά με μια ενότητα μεστή περιεχομένου και ζητημάτων προς εξέταση. Ο ερμηνευτικός σχολιασμός αφ'ενός βασιζόταν σε σχόλια του εγχειριδίου (Β1 θείας...μοίρας, Β2 δημιουργική τέχνη, ἰδιώτης) αφ'ετέρου απαιτούσε εμβάθυνση και συνολική θεώρηση των ενοτήτων, καθώς οι υποψήφιοι κλήθηκαν να απαντήσουν συνδυαστικά (Β3 παράλληλο κείμενο - απόσπασμα της 7ης ενότητας) αλλά και με ευστοχία σε ποικίλα ζητήματα.

Η ερώτηση που αφορούσε την εισαγωγή (Β4) αποκλίνει από τον συνήθη τρόπο εξέτασής της (κλειστού τύπου Σωστό-Λάθος).

Η λεξιλογική άσκηση (Β5) απαιτούσε εξοικείωση των μαθητών με τις μεταπτώσεις των θεμάτων.
Το αδίδακτο κείμενο, που αντλήθηκε από τις Ιστορίες του Θουκυδίδη, μολονότι δεν είχε περίπλοκη σύνδεση προτάσεων αλλά βραχυπερίοδο λόγο, δυσκόλεψε τους υποψηφίους σε επίπεδο μετάφρασης.

Οι γραμματικές και συντακτικές παρατηρήσεις δεν είχαν ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας. Όσον αφορά το Γ3β η μετατροπἠ σε πλάγιο λόγο μπορούσε να γίνει με τρεις τρόπους: κατηγορηματική μετοχή, ειδική πρόταση και ειδικό απαρέμφατο. Ιδίως στην περίπτωση της κατηγορηματικής μετοχής και του ειδικού απαρεμφάτου έπρεπε να δοθεί προσοχή στη μεταβολή των πτώσεων (η ονομαστική έπρεπε να μετατραπεί σε αιτιατική).

Χαρά Κοντοσώρου - Φιλόλογος

Posted in ¨ΑΝΟΔΟΣ¨: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *