¨ΑΝΟΔΟΣ¨: Ο σχολιασμός και η ανάλυση των θεμάτων της Φυσικής Γ.Π.

0CaptureΤα φετινά θέματα Φυσικής Γενικής Παιδείας κρίνονται σαφή, μέτριας δυσκολίας και κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης. Είχαν διαβαθμισμένη δυσκολία και έδιναν μεγάλη σημασία στις λεπτομέρειες σε «κρυμμένα» σημεία του βιβλίου, καθώς και στις εκφωνήσεις.

Στη θεωρία (Α’ θέμα), χρειαζόταν σε βάθος κατανόηση των εννοιών, πολλαπλές αναγνώσεις των εκφωνήσεων και ακριβή εντοπισμό των σημείων στα οποία βρισκόταν η απάντηση.

Το Β’ θέμα είχε τρεις ερωτήσεις που απαιτούσαν δικαιολόγηση (μία από κάθε κεφάλαιο). Δεν υπήρχαν «παγίδες» και οι αριθμητικοί υπολογισμοί δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερες δυσκολίες.

Στο Γ’ θέμα (άσκηση), τα τρία πρώτα ερωτήματα μπορούν να θεωρηθούν αναμενόμενα, μικρής δυσκολίας, με λιγοστές πράξεις. Το τέταρτο ήταν σαφώς πιο απαιτητικό και χρειαζόταν συνδυαστική και κριτική ικανότητα από τη μεριά του εξεταζόμενου.

Τέλος, το Δ’ θέμα αφορούσε τις ακτίνες Χ. Τα Δ1 και Δ2 ήταν «κλασσικά» και σχετικά εύκολα με αριθμητικές πράξεις που δεν παρουσίαζαν δυσκολία. Τα Δ3 και Δ4 χρειάζονταν ευρύτερη κατανόηση του μηχανισμού παραγωγής των ακτίνων Χ.

Γενικά, τα τελευταία (τουλάχιστον σε Πανελλαδική κλίμακα) θέματα της Φυσικής Γενικής Παιδείας, μπορούν να θεωρηθούν άρτια, σαφή και ισορροπημένα. Οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι, με λίγη προσοχή, θα μπορούσαν σχετικά εύκολα να πλησιάσουν το άριστα.

Δημήτρης Τσάλης - Βασίλης Κωστόπουλος

Posted in ¨ΑΝΟΔΟΣ¨: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ and tagged .

One Comment

  1. Pingback: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015: Οn-line οι λύσεις των θεμάτων στην ¨ΑΝΟΔΟ¨ | ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΔΟΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *